Strokerutin

Det har förts en del diskussioner om vi skall eller inte skall vara på röntgen vid avlämnande av strokepatienter på Kungälvs sjukhus. Läget är som...

Uppdatering Corpuls

Det sker en kontinuerlig uppdatering av corpuls så att uppkoppling till 4G istället för nuvarande 3G-nät sker. 4G-nätet går betydligt snabbare och har generellt en...