Hjärtstoppsjournal

Hjärt- och lungräddningsregistret (registercentrum.se) När registrering av hjärtstoppsjournal på ovanstående länk skall göras med SITHS-kort så går det inte att använda internet explorer som webbläsare....

FVM

Det händer mycket på FVM fronten. Har därför lagt till en knapp på den röda menyn som leder till informationen gällande FVM. Mycket nöje!

Stroke

Sammanfattning av strokeåret: År 2020 var det 300 personer som sökt Kungälv och fått diagnosen stroke. Av dessa har 25 stycken fått trombolys. Två gånger sedan Bolus...