RETTS 2020

RETTS 2020

V.8 den 17/2 körs RETTS 2020 Online ut i regionen. Våra handböcker RETTS kommer v.8 från tryckeriet och delas då ut direkt. Det är RETTS vuxen, barn och en tillkommen del RETTS Obstetrik. BKÖ går dock över först i slutet av februari månad. Det är inga större förändringar på RETTS barn och vuxen från 2019 till 2020. Handböckerna är i format A5.

 

Print Friendly, PDF & Email