Covid-19, Droppsmitta!

 

Covid-19!! Droppsmitta

1. Använd skyddsutrustning (Coronakit; förkläde, handskar, FFP3 andningsskydd, glasögon eller visir)

2. Hur sanera Ambulans?

Sanering av ambulans innebär noggrann punktdesinfektion med sprit innehållande tiazider eller Virkon.

Efter ni lämnat av patient med misstänkt/verifierad Coronasmitta och skall städa vårdutrymmet enligt rutin så: BYTS ALLTID HANDSKAR OCH SKYDDSROCK/FÖRKLÄDE INNAN STÄDNING. GÄLLANDE MUNSKYDD OCH VISIR KAN VI ANVÄNDA SAMMA SOM REDAN ANVÄNDS OM DE INTE ÄR TYDLIGT/GROVT KONTAMINERADE.

3. OBS! viktigt att medarbetarna tar ansvar för att använda skyddsutrustning PÅ RÄTT INDIKATION!!!

Risk för att skyddsutrustningen tar slut!!

OBS! NOTERA SKILLNADEN PÅ ANDNINGSKYDD MED VENTIL (FFP3) OCH MUNSKYDD (II R)!

Övriga smittor;

CALICI Kontaktsmitta

Vid endast diarre använd handskar.

Vid kräkningar använd Visir/Skyddsglasögon och munskydd II R

INFLUENSA Droppsmitta

Handskar, munskydd II R samt skyddsglasögon/Visir

 

 

Print Friendly, PDF & Email