NYHET i rakelutskick till handenhet inom ambulans

En förändring är gjord i vad som tas emot i ambulansernas handenheter för RAKEL. Numera fångas inringarens telefonnummer upp för att minimera antalet anrop och att öka säkerheten att kunna sondera risker på vägen fram till ex misstänkta Corona-fall.

Ambulansen har även möjlighet via ”långt tryck” på ”grön lur” hämta senaste delar av ärendet till sina handenheter om ex telefonnummer inte kommit med i första utskck av ärendet. I akuta ärenden är det ofta så att telefonnumret fylls i redan när ärendet gått ut.Istället för att ringa/anropa efter numret så försök se om det finns att hämta via lång-tryck grön lur först.

 

Nyhet på SvLc sida på intranätet.

Print Friendly, PDF & Email