AHLR förberedelser

Förberedelser: Läst kompendium AHLR och S-HLR vuxen. Gå till HLR rådets Webbutbildning genomför dessa utbildningar. Skriv ut utbildningsbevis. Finns kompendium att låna på Dumpergatan om det saknas på stationerna.

 

Print Friendly, PDF & Email