FVM

Det händer mycket på FVM fronten. Har därför lagt till en knapp på den röda menyn som leder till informationen gällande FVM. Mycket nöje!

Stroke

Sammanfattning av strokeåret: År 2020 var det 300 personer som sökt Kungälv och fått diagnosen stroke. Av dessa har 25 stycken fått trombolys. Två gånger sedan Bolus...