Barn med hyperinflammation associerad till COVID-19

Covid-19-associerad hyperinflammation hos barn

Barn kan i sällsynta fall utveckla svåra inflammatoriska tillstånd i efterförloppet till en infektion, så även efter covid-19. Av de barn som insjuknat i MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) har många varit negativa i PCR, men uppvisat positiv serologi med IgG antikroppar mot SARS-CoV 2.

Svenska barnreumatologer har utifrån WHO’s formulering tagit fram ett förslag på en definition av MIS-C. Förslaget kräver att patienten är en individ 0–19 år med feber ≥ 3 dagar och samtliga kriterier 1–4:

1. Två av följande symtom eller fynd:

  • Utslag eller bilateral icke-purulent konjunktivit eller mukokutan inflammation (mun, händer, fötter).
  • Hypotension eller chock.
  • Tecken på myokardpåverkan, perikardit, klaff- eller koronarkärlspåverkan.
  • Koagulationspåverkan
  • Akuta gastrointestinala problem (diarré, kräkningar, buksmärta)

2. Förhöjda inflammationsprover, såsom CRP, SR

3. Ingen annan mikrobiell orsak till inflammationen

4. Genomgången COVID-19 (positiv PCR eller serologi), eller klinisk misstanke om COVID-19

 

Med detta i åtanke och att det finns väldigt få andra orsaker i samhället till hög feber i dagsläget skall vi vara försiktiga med att lämna hemma barn med hög feber.

200612_PM_-Covid-associerad-Hyperinflammation

Print Friendly, PDF & Email