Strokerutin

Det har förts en del diskussioner om vi skall eller inte skall vara på röntgen vid avlämnande av strokepatienter på Kungälvs sjukhus. Läget är som...