COVID-19 Enkät

Nu har du möjlighet att delta i en enkät avseende dina upplevelser som medarbetare, inklusive chef, under covid-19 pandemin. Undersökningen gäller samtliga medarbetare oavsett arbetsuppgifter.

Syftet med enkäten är att undersöka hur arbetsmiljö och återhämtning bland sjukhuspersonal påverkats av covid-19 pandemin.

Resultaten kommer att användas för att utveckla arbetsmiljöarbetet samt att bättre förstå behovet av stöd och hjälp vid framtida liknande händelser.

 

Du kan svara till och med den 11 november kl 24.00. Enkäten tar ca 10-15 min att besvara.

covid medarbetarenkät

Print Friendly, PDF & Email