Epidemiakuten Kungälvs sjukhus

Från och med idag kommer epidemiakuten att öppna på Kungälvs sjukhus det är på nya avdelning 3 som ligger bakom gamla avd 5. Man kör förbi den nya södra ingången och via gångbanan till kortänden av den nya byggnaden. Vi ringar tillsvidare som vanligt in patienterna till akutmottagningen men kan bli hänvisade till epidemiakuten.

Print Friendly, PDF & Email