Frågor till dr gällande covid pat.

I dagsläget finns ingen dedikerad EPI.läkare på akuten.
Vid frågor ang covidpatienter så sker denna fråga via med.jouren.

Vid förändring så återkoppla gärna till mig.

Print Friendly, PDF & Email