UPPDATERAD Information om anhöriga till patienter

Efter kontakt med MLA på akutmottagningen gäller följande just nu, det finns inget generellt besöksförbud av anhöriga på akutmottagningen dock avråder man ifrån onödiga besök. Anhörig med symptom från luftvägarna är olämpliga att vistas på sjukhuset och bör ej åka dit.

Vi kan inte med hänvisning till något besöksförbud på sjukhuset neka anhöriga att åka med, dock kan vi avråda från det om inte patientens tillstånd talar för att de bör åka med. Ska anhöriga åka till sjukhuset ska de i första hand åka med egen bil om inte patientens tillstånd talar för att de bör åka med oss.

De skyltar som nu sitter uppe på sjuhuset finns på KS facebooksida. L-SSL beslutade idag att från imorgon låsa norra och södra ingångarna och sätta grindvakt vid huvudentrén som rekommenderar besökare att om möjligt avstå för att minska antalet besökare. Vårdavdelningarna kommer ha låst ytterdörren men inget generellt besöksförbud. Vi ska dock vara mer restriktiva till att ta med anhöriga till sjukhus och endast göra det utifrån patientens tillstånd och behov av hjälp.

Anhöriga till patient med misstänkt Coronavirus(Covid-19) ska inte sitta i förarhytten och bör ej heller åka till akutmottagningen om inte patientens tillstånd talar för det.

Print Friendly, PDF & Email