Injektionspenna med adrenalinlösning

Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan

den 14 oktober 2019

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

Emerade adrenalinpenna (autoinjektor) har i några fall reklamerats efter att den inte aktiverats vid användning. Tester har visat att pennorna kan behöva större kraft än förväntat för att aktiveras, dvs att nålen löses ut och innehållet injiceras i låret. Utredning av orsaker till detta pågår. Problemet berör Emerade 150/300/500 mikrogram lösning för injektion.

Print Friendly, PDF & Email