IVPA uppdrag – Sjuktransport

Från och med den 1 september 2020 kommer Västra Götalandsregionens liggande sjuktransporter att kunna skickas på misstänkta hjärtstopp, så kallade IVPA-uppdrag för att påbörja HLR och på så sätt öka överlevnadschanserna för den drabbade.

 

IVPA-uppdrag

 

Då en LST-enhet uppenbart är närmsta enhet ska den användas till IVPA-uppdrag, misstänkt hjärtstopp. SvLc ansvarar för dirigering av dessa uppdrag. Ett IVPA-uppdrag till misstänkt hjärtstopp går före/bryter vanlig sjuktransportresor, även tidsbokade behandlingsresor.

När en LST-resurs larmas på IVPA-uppdrag, tillämpas ordinarie trafikregler vid framkörning. Enheten får inte påkalla fri väg vid framkörning. LST-enheten är en del av övriga IVPA-resurser som larmas vid misstänkt hjärtstopp, och så fort som första ambulans är på plats tar denna över ansvaret och LST-enheten kan fortsätta med andra uppdrag.

 

Larmkriterie:

  • Misstänkt hjärtstopp, utan normal andning (för att inte missa agonal andning)

IVPA-LST ska inte larmas vid:

  1. Larm där en hot och våldssituation kan misstänkas
  2. Kemolyckor
  3. Traumatiska hjärtstopp (tex trafikolycka, suicid, fall från hög höjd)
  4. Barn under 8 år
  5. Drunkningsolyckor
  6. Vårdinrättningar

 

Ett IVPA-uppdrag till misstänkt hjärtstopp går före/bryter vanliga sjuktransportresor, även tidsbokade behandlingsresor.

Print Friendly, PDF & Email