Möte ambulansöverläkare

På ambulansöverläkarmöte idag framkom en oro från SvLc för att latensen mellan kvittens och att ambulansen rör på sig börjat bli bekymmersamt lång.

Detta är vanligare för prio 2 men förekommer tydligen också vid prio 1 ärenden. Det är dessutom vanligare vid passbytestider..

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email