Regionalt nyhetsbrev ang COVID

Förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19


Att inte gå till arbetsplats och skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på gymnasiet om man delar hushåll med någon med covid-19. Barn i förskola och grundskola undantas eftersom det är viktigt med undervisningen och för att barn har mindre risk att smitta. Vid symtom på covid-19 ska man stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Förhållningsreglerna, tillsammans med skyddsplikten enligt smittskyddslagen, innebär bland annat:​

• Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

• Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man kan träffa andra.

• Inte åka kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.

• Bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.

• Vara noga med att tvätta händerna ofta.

• Berätta om att man är hushållskontakt till en person med covid-19 om man har kontakt med personal i hälso- och sjukvården.

• Reviderade smittspårningsdokument, anpassade för VGR, på Smittskyddets webbsida. Här finns även smittskyddsblad för läkare och patient samt information och förhållningsregler till hushållskontakter från smittskyddsläkarföreningen.

 

Utökat uppdrag för Regional smittspårningsenhet

Med anledning av de nya förhållningsreglerna för hushållskontakter till personer med covid-19 har den regionala smittspårningsenhetens uppdrag utökats. Som ett tillägg till stöttningen av primärvården kommer enheten, från vecka 44, även att skriva intyg till hushållskontakter som inte kan arbeta hemifrån och därför har rätt att söka smittbärarpenning från Försäkringskassan. Detta gäller fall där smittspårningsenheten tagit över smittspårningen.

Rutinen Överlämning av smittspårningsarbete till Regional Smittspårningsenhet har uppdaterats med anledning av förhållningsreglerna:

• Under punken Innan överlämning till Regional smittspårningsenhet: Behandlande läkare ringer upp patienten och meddelar positivt provsvar och efterhör om denne har hushållskontakter.

• Under punkten Tillvägagångssätt överlämning: Ange om det finns hushållskontakter

När trycket nu ökar lämnas ärenden tillbaka till Vårdcentralen vid ofullständiga uppgifter. Extra viktigt är att få med telefonnummer till behandlande läkare och korrekt nummer till patient.

 

Nyhetsbrevet i sin helhet finner ni i länken under:

Nyhetsbrev COVID-19

Print Friendly, PDF & Email