Ringa in patienter till SU och MDL

Nu vill inte Sahlgrenska och Mölndal vara olika de andra sjukhusen. Därför skall vi nu ringa in dessa patienter likt Östra, dvs ringa triagenumret på alla patienter eller larmnumret till Sahlgrenska vid röda patienter utöver våra befintliga snabbvägar såsom PCI, Stroke osv. då är det likt tidigare.

I telefonen står det:

Mölndal – SU/MDL Triage

Sahlgrenska – SU/S Triage alt SU/Larm

Print Friendly, PDF & Email