Strokerutin

Det har förts en del diskussioner om vi skall eller inte skall vara på röntgen vid avlämnande av strokepatienter på Kungälvs sjukhus. Läget är som så att vi skall kvarstanna på röntgen men att vi ej skall vara i vägen för personalens arbete. Vi skall kvarstanna tills dess att svar om trombektomi skall utföras eller ej. Det svaret skall ges inom 10 min.

Vid trombektomi körs patienten vidare till SU/S av den ambulans som påbörjat uppdraget. Vid annat utfall kan vi återgå till nya uppdrag.

 

Print Friendly, PDF & Email