Utbildningsbefattningar HT 2021 SSK

Nu kan du söka Utbildningsbefattningar till hösten. Fram tom 15/3. Nedan finner ni det ni kan söka.

1.Medarbetaren ansvarar själv för ansökan till universitetet/högskola via antagning.se

2.Medarbetaren registrerar sig samtidigt i Varbi och söker till aktuell utbildningsbefattning

3.Medarbetaren har dialog med chef om att ansökan till universitet och utbildningsbefattning är gjord

4.Mars/april:   sjukhusområde/verksamhet ansvarar för att prioritera de sökande i enlighet   med kompetensförsörjningsplanen och de individuella utvecklingsplanerna.
För inriktningarna genomförs intervjuer, urval och rekrytering av chefer inom   de rekryterande verksamheterna.

5.21 april skickas antagningsbesked ut från antagning.se till de som antagits till specialistutbildning.
Ansökan i Varbi kompletteras med antagningsbesked omgående.
Antagningsbesked måste bifogas i ansökan för att den ska vara giltig.

6.Besked om utbildningsbefattning meddelas av chef från och med maj.

7.Chef informerar medarbetare och går sedan igenom överenskommelse och riktlinje för utbildningsbefattningen.

Print Friendly, PDF & Email