Ambulansledning

Ambulansverksamheten Kungälvs sjukhus
442 83 Kungälv

Besöksadress:
Dumpergatan 3,
Kungälv

Telefon:
Kanslitelefon: 0303-241410 (måndag-fredag 8-16)
Fax: 0303-582 19

Ambulansstationerna:

Ale
0303-241413

Kungälv 
0303-241411

Stenungsund
0303-241414

Tjörn
0303-241415

Samtliga nedanstående personer sökes via Kungälvs sjukhus växel eller kanslitelefonen.
Interna användare hittar nummer via interna hemsidan.

Ambulanschef (Kungälv, Tjörn)

Tommy Claesson
tommy.claesson@vgregion.se

Ambulanschef (Stenungsund, Ale, Liggande sjuktransport)

Eva Grimbrandt
eva.grimbrandt@vgregion.se

Ambulansöverläkare

Joacim Linde
joacim.linde-rahr@vgregion.se

Vårdadministratör Personal

Ann Ohlsson
ann.g.olsson@vgregion.se

Teknisk systemspecialist

Marcus Carlsson
marcus.carlsson@vgregion.se

Stationssamordnare Ale

Sofie Berglöw
sofie.berglow@vgregion.se

Stationssamordnare Kungälv

John Gunnarsson
john.gunnarsson@vgregion.se

Stationssamordnare Stenungsund

Maria Klemets
maria.ev.nyberg@vgregion.se

Stationssamordnare Tjörn

Maria Rönnbacke
maria.ronnbacke@vgregion.se

Samordnare Fordon

Daniel Mattsson
daniel.j.mattsson@vgregion.se

Samordnare Tilda

Ann-Sofie Hallsback
ann-sofie.hallsback@vgregion.se

Print Friendly, PDF & Email