Sommarplanering och semesterplanering

Nu är planeringen inför sommaren i stort sett klar och alla får sina semestrar enligt semesterlistorna (enligt de 3 semesterperioderna). Sommarschemat kommer att fastställas och publiceras under denna vecka, dock kan det fortfarande bli vissa smärre justeringar.

VAR NU NOGA MED ATT KOLLA IGENOM DITT SCHEMA DÅ DET KAN FINNAS VISSA JUSTERINGAR FRÅN GRUNDSCHEMAT.

Vill du göra byten under sommaren så är det en förutsättning att du går via Ann eller AiB

Print Friendly, PDF & Email